Vilkår Og Betingelser

Alle tjenester tilbudt av Holmen Husky AS, “Leverandør” fra nå av, er gitt til kunden på følgende vilkår og betingelser.

Booking  

Bookinger blir kun akseptert via e-post eller telefon.

Bookinger blir bekreftet av Leverandøren gjennom en ordrebekreftelse sendt via e-post. Ordrebekreftelsen inkluderer ordrenummeret vårt.

Betaling

Prisene våre er i norske kroner (NOK) og inkluderer norsk skatt. Betaling vil kun være i NOK.

• 100% av ordrebekreftelsen må være betalt for å bekrefte bookingen.

• Betaling kan gjøres gjennom å motta en faktura eller via en e-betalingslenke sendt via e-post eller SMS.

• Hvis bookingen ikke blir betalt innen fristen, reserverer Leverandøren seg retten til å kansellere bookingen uten varsel. Kanselleringsordren vil bli sendt via e-post.

Avbestilling

Avbestillinger må gjøres skriftlig (e-post) og må bekreftes av Leverandøren med en kanselleringsordre (e-post) før kanselleringen kan bli fulført. Det er bestillerens eget ansvar å søre for at kanselleringen blir registrert.

For å kansellere eller endre en booking:

• 30 dager før ankomst: 90 % tilbakebetaling

• 15 dager før ankomst: 50% tilbakebetaling

• Mindre enn 14 dager før ankomst: 0% tilbakebetaling

Kanselleringer fra Leverandørens side

Kanselleringer fra Leverandørens side kan gjøres på grunn av værforhold og sikkerhetshensyn for gjestene. Vi skal gjøre så godt vi kan for å finne alternativer for den tilbudte aktiviteten og det er valgfritt å akseptere det. Hvis aktiviteten er en del av en pakke, så vil en mulig tilbakebetaling kun gjelde for den kansellerte aktiviteten eller tjenesten.  

Kvalitet og sikkerhet

Kunden må informere Leverandøren om eventuelle spesielle behov (helse etc.) som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten til produktet eller opplevelsen.

Forsinkelser eller nødvendige endringer i planene

Leverandøren er ikke ansvarlig for ulykker, skader eller forsinkelser hvis gjestene (individuell reisende) er forsinket til den avtalte starten på programmet, aktiviteten, overnattingsoppholdet, eller andre tjenester, dvs force majeure. Leverandøren er ikke ansvarlig for å tilbakebetale penger hvis det er force majeure.

Force majeure

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse bestillingsbetingelsene, vil leverandøren ikke være ansvarlig eller betale noen kompensasjon hvis våre kontraktlige forpliktelser overfor deg påvirkes av "uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter", noe som betyr enhver hendelse utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var iverksatt. Eksempler inkluderer krigføring og terrorhandlinger (og trussel om det), sivile stridigheter, betydelige farer for menneskers helse som utbrudd av alvorlig sykdom på reisemål eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold (mangel på snø eller andre naturlige forhold), osv., som gjør det umulig å reise trygt til reisemål eller forbli på reisemålet, handlinger fra enhver regjering eller annen nasjonal eller lokal myndighet, inkludert havne- eller elvemyndigheter, industrikonflikter, stenging av låser, naturlig eller atom katastrofe, brann, kjemisk eller biologisk katastrofe, uunngåelige tekniske problemer med transport og alle lignende hendelser utenfor leverandørens kontroll.

Ved force majeure tilbyr leverandøren følgende alternativer til bestilte tjenester og aktiviteter. Følgende alternativer er gyldige når en avbestilling mottas innen 30 dager etter ankomst og force majeure er aktuelt.

Leverandøren kansellerer bestillingen og sender en faktura som tilsvarer 20% av den totale verdien av bookingen. Dette for å dekke de administrative kostnadene.

Leverandøren ombooker hele bookingen til en gitt dato innen 12 måneder fra den opprinnelige leveringsdatoen. Ingen faktura vil bli sendt ved avbestillingstidspunktet.

Leverandøren fakturerer 100% av den opprinnelige bestillingen. Til gjengjeld gis en rabatt som tilsvarer mengden av den opprinnelige bestillingen for tjenester som bestilles i fremtiden. Den nye leveringsdatoen må være innen 12 måneder fra den opprinnelige leveringsdatoen. Bare når du har mottatt en revidert booking bekreftelse fra Leverandøren, bekreftes din ombestilling.

Juridiske tvister

Hvis det er juridiske tvister etter at pålegget er truffet, må det avgjøres av norsk lov i en norsk domstol. Leverandørs domstol er akseptert som juridisk verneting i alle tvister.

Deltakers ansvar – Sikkerhetsinstruksjoner

Deltakerne godtar å følge sikkerhetsinstruksjoner og beskjeder gitt av Leverandøren eller leverandørens samarbeidspartnere under aktiviteter og opplevelser. Deltakerne bekrefter også at han/hun/hen ikke lider av noen form for sykdom som kan trigges av stress eller ekstreme værforhold.

Alkohol og røyking

Det er ikke lov til å ta med eller bruke alkohol som ikke er kjøpt av Leverandøren. Denne regelen gjelder bade på innsiden og utsiden av Leverandøren. Røyking er kun tillatt i designerte røykeområder, ikke inne i noen av overnattingsrommene eller bygningene.